28. november 2018 je bil v znamenju pristopa EU k spodbujanju tržne rabe obnovljivih virov energije za ogrevanje in hlajenje v državah jugovzhodne Evrope. Evropska komisija je sprejela strateško vizijo do leta 2050: „Čist planet za vse: Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo“. Istega dne je v konferenčnem centru Manos v Bruslju v Belgiji potekala skupna zaključna mednarodna konferenca 3-letnega projekta BioVill (http://www.biovill.eu) in projekta CoolHeating (http://www.coolheating.eu), ki sta sofinancirana s strani Evropske unije v okviru programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020, za podporo vzpostavitvi krajev ogrevanih z biomaso ter za podporo daljinskemu ogrevanju in hlajenju na osnovi obnovljivih virov.

Več kot osemdeset udeležencev, ki so bili predstavniki evropske komisije, nacionalnih in mednarodnih partnerskih organizacij, podjetij, ki se ukvarjajo z obnovljivimi viri energije ter naložbami v daljinsko ogrevanje in hlajenje, in konzorcij projektov BioVill in CoolHeating, je imelo odlično priložnost za srečanje s strokovnjaki za obnovljive vire energije, za pogovore z morebitnimi vlagatelji, za razpravljanje o rezultatih projekta in napredku pri uveljavljanju krajev ogrevanih z biomaso ter trajnostnih sistemih daljinskega ogrevanja in hlajenja v Evropi. Vzpostavili so se novi stiki in nove poslovne priložnosti. Udeleženci so pridobili vpogled v to, kako evropska projekta prispevata k pospeševanju prehoda na čiste energetske vire v jugovzhodni Evropi.  Projekt BioVill podpira razvoj in vzpostavitev regionalnih konceptov energetsko samooskrbnih krajev, in se približuje fazi investicije v infrastrukturo v 7 ciljnih krajih v partnerskih državah. V okviru projekta CoolHeating je bilo vzpostavljenih pet majhnih sistemov daljinskega ogrevanja v ciljnih skupnostih projekta.

Poleg zanimivih predstavitev predstavnikov Evropske komisije in projektnih partnerjev je bila pomemben del dogodka tudi živahna javna razprava, ki je vključevala perspektivo občinstva ter je povzela vplive obeh projektov na tržno rabo energije iz obnovljivih virov za ogrevanje in hlajenje v Evropi. Poudarila je tudi vloge mest, občin in lokalnih skupnosti v procesu energetskega prehoda.

Udeleženci so v kratki evalvaciji na koncu potrdili, da je bil dosežen cilj konference: zagotoviti platformo za predstavitev in razpravo o rezultatih projektov političnim, gospodarskim in znanstvenim skupnostim v Evropi. Podprte so bile zveze med javnim in zasebnim sektorjem, ocenjeni glavni rezultati projekta in predstavljeni primeri dobre prakse ter inovativne vrednostne verige za trajnostno rabo obnovljivih virov energije v lokalnih sistemih daljinskega ogrevanja in hlajenja. Zelo dobrodošla je bila tudi ideja o skupni organizaciji zaključne konference projektov. Izmenjava informacij med predstavniki javnih inštitucij in zasebnih podjetij, državnih in regionalnih odločevalcev ter raziskovalcev je omogočila širitev mreže sektorja obnovljivih virov energije za daljinske sisteme ogrevanja in hlajenja. Vsi partnerji projektov BioVill in CoolHeating so poudarili, da bodo nadaljevali s prizadevanji in podpirali spodbujanje pristopov k obnovljivim virom energije v jugovzhodni Evropi.

Program konference je bil organiziran v štirih delih, vseboval je številne predstavitve in razprave. V prvem delu so predstavniki Evropske komisije in Mednarodne agencije za obnovljivo energijo (IRENA) predstavili pregled možnosti ogrevanja in hlajenja iz obnovljivih virov energije v Evropi. Govorniki so poudarili pomen prizadevanj evropskih držav, da se združijo in vodijo energetske inovacije. Poleg tega so poudarili, da je za razvoj tehnologij z nizkimi emisijami ogljika potrebna skupna raziskava in medsebojno sodelovanje različnih akterjev. Konferenca je bila v skladu z objavo strateške dolgoročne vizije Evropske komisije za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 2050. Strategija nakazuje, kako lahko Evropa utira pot do podnebne nevtralnosti z vlaganjem v realistične tehnološke rešitve, opolnomočenja državljanov in usklajevanja ukrepov na ključnih področjih, kot so industrijska politika, finance ali raziskave, hkrati pa zagotavlja socialno pravičnost za pravičen prehod. Kot je navedel predstavnik IRENE, se stroški za tehnologije obnovljivih virov energije hitro znižujejo, tako da so obnovljivi viri zdaj stroškovno konkurenčni s fosilnimi gorivi.

V okviru drugega dela je bil predstavljen pristop vzpostavitve krajev ogrevanih z lesom, ter glavni rezultati projekta BioVill. Poleg tega je bil predstavljen nacionalni podporni program za energetsko samooskrbne kraje v Nemčiji in kot primer koncept dveh krajev na poti k energetski samooskrbi v Sloveniji in Makedoniji. Ugotovljeno je bilo, da je projekt v celoti dosegel svoje cilje s podporo sedmih ciljnih krajev, ogrevanih z biomaso, in da so bili različni bioenergetski projekti v teh krajih pripeljani do investicijske faze.

Tretji del je bilo namenjen rezultatom projekta CoolHeating in trženju majhnih modularnih sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja na osnovi obnovljivih virov v krajih jugovzhodne Evrope. Osredotočili so se predvsem na načrtovanje majhnih daljinskih ogrevalnih in hladilnih sistemov, s prikazanimi primeri konceptov daljinskega ogrevanja v Srbiji ter Bosni in Hercegovini. Poleg odličnega rezultata projekta – uvedbe petih majhnih sistemov daljinskega ogrevanja v ciljnih krajih – so ključni predstavniki mesta Šabac v Srbiji, na konferenci uradno podpisali pismo o nameri za izvedbo druge faze vzpostavitve daljinskega sistema ogrevanja. Prva faza projekta v Šabcu se trenutno že izvaja v okviru projekta CoolHeating.

V četrtem, zadnjem, delu konference je bil narejen povzetek sprejetih pobud za tržno rabo obnovljivih virov energije za ogrevanje in hlajenje v Evropi ter vpliv obeh projektov prek skupne razprave. Razloženi so bili še nekateri koncepti daljinskega ogrevanja na Hrvaškem in v Romuniji. Na koncu je bila poudarjena vloga mest, občin in lokalnih skupnosti pri razvoju sistemov daljinskega ogrevanja in energetskega prehoda v splošnem.

Udeleženci so tudi intenzivno izkoristili odmore in pozdravni sprejem na koncu konference za nadaljevanje razprave in mreženje, kar je bilo posebej koristno za udeležence iz partnerskih držav projektov, ki so sedaj preko izmenjave izkušenj obogateni z novimi znanji ter novimi stiki za njihovo prihodnje delo na projektih rabe obnovljivih virov energije v občinah ali skupnostih.

POVEZAVA DO PROGRAMA KONFERENCE IN PREZENTACIJ: Program konference BioVill s predavanji_SLO