Kick-off sestanek je potekal v Freisingu – Nemčija

Številne Južnoevropske države imajo velik potencial lesne biomase, vendar ta potencial pogosto ni izkoriščen ali pa ni uporabljen za lokalno samooskrbo z energijo in regionalni gospodarski razvoj. Kraji ogrevani z biomaso proizvajajo in uporabljajo večino energije iz lokalnih virov. Tako prispevajo k  blaženju podnebnih sprememb in ohranjanju okolja ter krepijo lokalno in regionalno gospodarstvo.

Mednarodni Projekt »BioVill« sofinancira in podpira Evropska Unija v okviru raziskovalnega in inovacijskega programa Obzorje 2020. Zasnovan je tako, da podpira razvoj regionalnih bio-energetskih konceptov in vzpostavitev KRAJEV OGREVANIH Z BIOMASO (»Bioenergy villages”) na Hrvaškem, v Makedoniji, Romuniji, Srbiji in Sloveniji. Zastavljene cilje bomo dosegli z vzpostavitvijo biomasnih oskrbovalnih verig glede na lokalne in regionalne potrebe, ter s prenosom obstoječih izkušnji iz Avstrije, Nemčije in drugih evropskih državah v  omenjene države Jugovzhodne Evrope.

»BioVill kick-off« sestanek  je potekal 31. marca in 1. aprila 2016. v Freisingu v Nemčiji. Glavne teme sestanka so bile pregled delovnega načrta in dogovor o nadaljnjih korakih. Glavni mejnik  po uvodnem sestanku bo izbor ciljnih vasi v jugovzhodni Evropi, ki jih bo projekt BioVill podprl pri prehodu v »Kraje ogrevane z biomaso«.