Vas Perušić lež v jugovzhodnem delu regije Lika na nadmorski višini 575 do 600 m, v dolini, ki se nahaja med železniško progo do Gradina na vzhodu in hribom Kils na zahodu. Staro mesto Perušić leži na mestu današnjega Kula.

Splošne informacije
Ime Perušić
Država Hrvatska
Okraj Ličko-senjska
Poštna številka 53202
Število gospodinjstev 330
Število prebivalcev 909
Površina (km2) 382.94
Lokalna informacijska točka
Kontaktna osoba Nada Marijanović, mag.ing.silv.
Naslov Ulica Kralja Tomislava 14, 53202 Perušić
Telefonska številka 00 385 (0) 99 497 4007
E-pošta marijanovicnada@gmail.com
Spletna stran vasi www.perusic.hr

Razpoložljiv biomasni potencial

Kmetijska zemljišča predstavljajo 46 % celotne površine občine, medtem ko (večinoma državni) gozdovi prekrivajo preko 51 % območja. Lesna biomasa je prevladujoč obnovljiv vir energije.

V občini obratujeta dve žagi z manjšimi kapacitetami in ena žaga z velikimi kapacitetami – podjetje Viševica, ki je opremljeno z eno izmed najsodobnejših oprem za predelavo lesa v Evropi in proizvaja lesene železniške pragove, lesene elemente za pohištvo, parket, pelete itd.

Glavni razlog za odločitev, da postanemo kraj ogrevan z biomaso

Naselje Perušić si prizadeva postati bolj okolju prijazno in zagotoviti popolnoma neonesnaženo okolje s površinami, primernimi za ekološko kmetijstvo. Varovanje lepot narave bo podlaga za ekoturizem.

V Perušićih želijo zagotoviti razvoj občine kot kraja z visokim življenjski standardom in trajnostnim gospodarstvom, ki naredi življenje prijetno – bivanje v lepem in skoraj neokrnjenem okolju.

Gozd, voda, tla in zrak so dediščina naših prednikov. BioVill Perušić je pomemben korak pri njihovi ohranitvi za prihodnjost naših otrok.

Slogan za pridobitev naziva kraj ogrevan z lesom