Cilj projekta BioVill je prenos in prilagoditev izkušenj iz držav, kjer kraji ogrevani z biomaso že obstajajo (Nemčija in Avstrija), v države z manj izkušnjami na tem področju (Slovenija, Srbija, Hrvaška, Makedonija in Romunija). Projekt spodbuja proizvodnjo energije iz lokalno pridobljene lesne biomase v izbranih ciljnih državah. Naš cilj je povečati samooskrbo krajev z energijo in s tem povečati vlogo lesne biomase kot vira energije na lokalnem nivoju. Hkrati pa ponujamo novo priložnost za vstop na trg ali širitev dejavnosti za lokalne dobavitelje (kmete, lastnike gozdov), proizvajalce lesnih goriv ter mala in srednje velika podjetja (MSP).

Ključne aktivnosti projekta BioVill vključujejo tehnološko in ekonomsko oceno ciljnih naselji, vključenost in aktivno sodelovanje vseh interesnih skupin, razvoj lokalnih proizvodnih verig ter povečanje možnosti finančnih spodbud in krepitev poslovnih modelov.

Glavni cilj projekta BioVill je, da bi pet izbranih krajev ogrevanih z biomaso v posamezni državi (Slovenija, Srbija, Hrvaška, Makedonija in Romunija) pripeljali do investicijske faze in tako v sodelujočih državah pokazali, kako lahko povečamo samooskrbo z energijo proizvedeno iz lokalnih virov.

Projekt je podprt s strani evropskega programa Obzorje 2020 za obdobje treh let, z začetkom marca 2016, v sodelovanju z devetimi partnerji iz ciljnih držav kot tudi iz Avstrije in Nemčije.

Naslov projekta Kraji ogrevani z biomaso (BioVill) – Povečanje rabe lesne biomase pridobljene na trajnosten način (Increasing the Market Uptake of Sustainable Bioenergy)
Začetek projekta 01/03/2016
Konec projekta 02/2019
Trajanje projekta (v mesecih) 36
Financiranje 1.998.917,50 €