Podpis pisma o sodelovanju med ključnimi deležniki kraja Dole pri Litiji

S koncem februarja 2019 smo zaključili 3-letni projekt BioVill, v katerem smo sodelovali kot projektni partnerji skupaj z izbranim ciljnim krajem Dole pri Litiji. Glavni namen projekta je bil podpora dolgoročnemu povečanju rabe lokalnih obnovljivih virov energije, pridobljenih na trajnosten način in spodbujanje vzpostavitve krajev ogrevanih z lesom in sicer s podporo vzpostavitve daljinskega sistema ogrevanja ali individualnih modernih kotlov na lesno biomaso.

Z namenom, da se razvoj vasi Dole pri Litiji nadaljuje tudi po zaključku projekta, so ključni deležniki v petek, 22. februarja 2019, podpisali pismo o sodelovanju. S tem so potrdili aktivno vključenost v diskusijo tekom celotnega obdobja trajanja projekta in se zavezali k aktivni podpori razvoja prvega kraja ogrevanega z lesom v oglarski deželi, tudi po zaključku projekta. Podpisniki so se zavezali, da bodo strmeli k doseganju strateških ciljev o rabi energije iz obnovljivih virov, ki so bili vzpostavljeni tekom projektom Biovill in k realizaciji daljinskega sistema ogrevanja na lesno biomaso na Dolah pri Litiji z namenom prispevati k razvoju kraja, izboljšati kakovost bivalnega okolja in začeti pot k energetski neodvisnosti kraja. Vsi podpisniki so se s podpisom pisma o sodelovanju strinjali, da so zainteresirani za izgradnjo skupnega objekta na Dolah pri Litiji, ki bo združeval gasilski dom, dom oglarjev, turistično informacijski center in v katerem se bo nahajala kotlovnica daljinskega sistema ogrevanja na lesne seknace. Projekt izgradnje objekta bo v prvi fazi vodila občina Litija.

Read More


Zaključna mednarodna konferenca EU H2020 projektov BioVill in CoolHeating

28. november 2018 je bil v znamenju pristopa EU k spodbujanju tržne rabe obnovljivih virov energije za ogrevanje in hlajenje v državah jugovzhodne Evrope. Evropska komisija je sprejela strateško vizijo do leta 2050: „Čist planet za vse: Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo“. Istega dne je v konferenčnem centru Manos v Bruslju v Belgiji potekala skupna zaključna mednarodna konferenca 3-letnega projekta BioVill (http://www.biovill.eu) in projekta CoolHeating (http://www.coolheating.eu), ki sta sofinancirana s strani Evropske unije v okviru programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020, za podporo vzpostavitvi krajev ogrevanih z biomaso ter za podporo daljinskemu ogrevanju in hlajenju na osnovi obnovljivih virov.

Read More


ZAKLJUČNA NACIONALNA KONFERENCA BIOVILL V LJUBLJANI: Tržno uveljavljanje obnovljivih virov energije in podpora povečani rabi lesne biomase

15. novembra 2018 bo v Ljubljani na Gozdarskem inštitutu Slovenije potekala zaključna nacionalna konferenca projekta BioVill.

Obnovljivi viri energije lahko pomembno prispevajo k razvoju podeželja, k ustvarjanju novih delovnih mest in k oblikovanju energetsko samooskrbnih krajev. Na konferenci bodo predstavljeni različni koncepti učinkovite rabe obnovljivih virov energije, ki so se razvili tekom projekta BioVill, ter priložnosti energetske neodvisnosti, ki jih ponuja lesna biomasa v Sloveniji.

Read More


Rezervirajte si datum: BioVill – Zaključna mednarodna konferenca v Bruslju, november 2018

Konec novembra 2018 bo v Bruslju potekala zaključna konferenca projekta BioVill, ki bo organizirana skupaj s projektom CoolHeating (Obzorje 2020). Program dogodka in ostale informacije bodo dostopne na spletni strani projekta – rezervirajte si datum in spremljajte novosti. Veselimo se srečanja z vami!

Read More


Tretja raziskovalno-poslovna konferenca – obnovljivi viri energije (RESRB) 2018 v Bruslju, Belgija 18.-20. junij 2018

Projekt BioVill bo predstavljen na tretji konferenci o obnovljivih virih energije (3rd Renewable Energy Sources – Research and Business conference (RESRB) 2018), ki bo potekala v Bruslju med 18. in 20. junijem 2018. Tema konference bodo obnovljivi viri energije, vetrna, sončna in hidro tehnologija ter njen  poslovni razvoj in zakonodaja. Posebna tema tretje RESRB konference bo trajnostna proizdvodnja in raba novih tehnologij obnovljivih virov energije.

Več od dogodku: http://resrb.budzianowski.eu/.

Read More


Evropski teden trajnostne energije (EUSEW – EU Sustainable Energy Week) v Bruslju, Belgija: 4.-8. junij 2018

V Bruslju (Belgija) bo v sklopu evropskega tedna trajnostne energije (EUSEW) od 4. do 8. junija 2018 potekala evropska konferenca o problematiki zakonodaje trajnostne oskrbe z energijo. Na konferenci, ki velja kot najbolj pomembna s področja trajne in varne oskrbo z energijo, bo predstavljen projekt BioVill kot primer dobre prakse izvajanja koncepta energetsko neodvisnega kraja. Nekatere aktivnosti ciljnih krajev projekta  BioVill bodo predstavljene preko platforme EUSEW »Energy days«, med drugim tudi delavnice o energetsko neodvisnih krajih v Romuniji, ki jih bodo predstavili člani konzorcija BioVill – GEA (Asociatia Green Energy).

Sledite dogodku na: http://eusew.eu/

Read More


26. Evropska Biomasna Konferenca & Razstava (European Biomass Conference & Exhibition) v Kopenhagnu, Danska 14. – 17. maj 2018

Po uspešni udeležbi na Evropski Biomasni Konferenci & Razstavi (EUBCE) 2017, je bil projekt BioVill ponovno predstavljen, tokrat na že 26. konferenci EUBCE v Kopenhagnu, in sicer med 14. in 17. majem 2018. Konferenca združuje enega izmed največjih biomasnih znanstveno-tehnoloških dogodkov z visoko kakovostno in dustrijsko razstavo na področju biomase.

Več o dogodku si oglejte na povezavi: http://www.eubce.com/

Read More


Forum o politiki rabe bioenergije (EU4Energy Policy Forum on Bioenergy) na Dunaju, Avstrija, 24. april 2018

Uradniki in strokovnjaki iz 11 vzhodno-evropskih držav in osrednje Azije (Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Kazahstan, Kirgizistan, Moldavija, Tadžikistan, Turkmenistan, Ukrajina in Uzbekistan) so se 24. aprila srečali na Dunaju, da bi raziskali, kako povečati rabo biogoriv in drugih obnovljivih virov energije. Projekt BioVill, ki je financiran s strani EU v okviru programa Obzorje 2020, je bil  predstavljen kot primer  dobre prakse pri prenosu znanja in krepitvi zmogljivosti za vzpostavitev energetsko neodvisnih krajev v državah jugovzhodne Evrope. Med razpravo se je izkazalo, da ima večina sodelujočih držav visok biomasni potencial, vendar jim za učinkovito rabo primanjkuje potrebnih kapacitet.

Več informacij na: http://www.iea.org/workshops/eu4energy-policy-forum-on-bioenergy.html.

Read More


BioVill na Svetovnih dnevih trajnostne energije (World Sustainable Energy Days- WSED) v Welsu, Avstrija, 28. februar ¬- 2. marec 2018

Svetovni dnevi trajnostne energije (WSED) vsako leto v Wels v Avstriji privabijo stotine udeležencev iz več kot 50 držav. Letošnji dnevi niso bili izjema, saj so gostili 600 udeležencev iz 66 držav. Na WSED je v četrtek, 1.3.2018, potekala Konferenca mladih raziskovalcev biomase,, kjer sta imeli čast sodelovati dve skupini projekta BioVill. Shruti Athvale, strokovnjakinja na področju energije iz avstrijske energetske  agencije (AEA), je imela predstavitev o prednostih vzpostavitve regionalnih bioenergetskih konceptov v jugovzhodni Evropi. Valerija Vrček Habazin iz Regionalne energetske agencije Severozahodne Hrvaške (REGEA), je predstavila primere dobre prakse vzpostavitve daljinskega ogrevanja na biomaso na Hrvaškem.

Za več informacij o konferenci kliknite na povezavo: http://www.wsed.at/en/world-sustainable-energy-days.html

Read More


Drugi BioVill projektni sestanek

Ciljne kraji v jugovzhodni Evropi so izbrani

Partnerji BioVill sestali so se 30. junija in 1. julija 2016. na drugem projektnem sestanku v Beogradu. Sestanek je organiziral vodilni partner – GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) in je potekal v prostorih SCTM (Stalna konferenca mest in občin). Znaten napredek je bil dosežen v zvezi z zbiranjem najboljših praks v Nemčiji, Avstriji in drugih evropskih državah, kakor tudi z izbiro ciljnih BioVill vasi iz Hrvaške, Makedonije, Romunije, Srbije in Slovenije.

BioVill partnerji so naredili poročilo o najboljših praksah na področju Nemčije, Avstrije in drugih evropskih državah. Primeri dobre prakse zagotavljajo vpogled v gospodarske in tehniške karakteristike že obstoječih bioenergetskih vasi. Poročilo bo v kratkem objavljeno na spletni strani BioVill.

Read More


Projekt BioVill se je začel!

Kick-off sestanek je potekal v Freisingu – Nemčija

Številne Južnoevropske države imajo velik potencial lesne biomase, vendar ta potencial pogosto ni izkoriščen ali pa ni uporabljen za lokalno samooskrbo z energijo in regionalni gospodarski razvoj. Kraji ogrevani z biomaso proizvajajo in uporabljajo večino energije iz lokalnih virov. Tako prispevajo k  blaženju podnebnih sprememb in ohranjanju okolja ter krepijo lokalno in regionalno gospodarstvo.

Read More