Lekenik leži v severnem delu okraja Sisak – Moslavina. Lekenik že ima nekaj dobro razvitih MSP. Z odprtjem poslovne cone Lekenik in razširitvijo poslovne infrastrukture je pričakovati še nadaljne izboljševanje poslovne klime v občini.

Splošne informacije
Ime Lekenik
Država Hrvatska
Okraj Sisačko-moslavačka
Poštna številka 44272
Število gospodinjstev 617
Število prebivalcev 1898
Površina (km2) 224,4

Lokalna informacijska točka
Kontaktna osoba Ivan Mužek
Naslov Zagrebačka ulica 44, 44272 Lekenik
Telefonska številka 00 385 (0) 44 527 814
E-pošta ivan.muzek@lekenik.hr
Spletna stran vasi www.lekenik.hr

Razpoložljiv biomasni potencial

Občina Lekenik je poraščena z gozdom. V nižinskem gozdu (dolinah) prevladuje dob, na gorskih območjih pa bukev. Les iz večinoma državnih gozdov se porablja za ogrevanje (drva), kot gradbeni material in kot material za izdelavo pohištva. Z obveznim soglasjem in nadzorom Hrvaške Gozdne Uprave (urad za gozdove Lekenik) zasebne gozdove izkoriščajo njihovi lastniki, predvsem za ogrevanje (drva). Občina ima velik potencial za proizvodnjo lesne biomase.

Tudi obstoječa lesna industrija v občini lahko zagotovi lesno biomaso iz ostankov (“Zec Promet”, Elgrad Ltd. lekenik, Eduro ie. Klizi Ltd, Interijer Color Ltd, …). Možna je tudi vključitev Hrvaške Gozdne Uprave, urada za gozdove Lekenik ter drugih manjših subjektov.

Glavni razlog za odločitev, da postanemo kraj ogrevan z biomaso

V vasi Lekenik se kar nekaj javnih ustanov (vrtec, šola, zdravstveni dom, itd.) nahaja na relativno majhnem območju. To odpira možnosti za delovanje centralne biomasne kotlovnice z minimalnimi izgubami pri prenosu in distribuciji. Z vzpostavitvijo biomasne kotlovnice bodo javne zgradbe postale popolnoma oskrbovane s toploto in elekrtično energijo iz obnovljivih virov. Poleg tega bi se na sistem lahko priključila tudi gospodinjstva po vsej vasi.

Dodatne ugodnosti predstavljajo tudi večja kakovost bivanja, ohranjanje okolja ter energetski in finančni prihranki. Poleg tega se bosta aktivirala tudi proizvodni in kmetijski sektor, ki bosta imela koristi preko investicij v proizvodnjo biomase in pridelave energetskih rastlin.

Uporabljamo energijo iz našega okolja – postanimo BioVill!

Slogan za pridobitev naziva kraj ogrevan z lesom