VAS KOSTOJEVIĆI

Splošne informacije
Ime Kostojevići
Država Serbia
Občina Bajina Bašta
Poštna številka 31254
Število gospodinjstev 142
Število prebivalcev 413
Površina(km2) 12.13

Lokalna informacijska točka
Kontaktna oseba Dragana Ivanović
Naslov Dušana Višića No. 28, 31250 Bajina Bašta
Telefonska številka +381 31 862366, +381 69 8259814
E-pošta draganaivanovic3@gmail.com
Spletna stran vasi -

Kostojevići se nahajajo v občini Bajina Bašta v zahodni Srbiji. Kostojevići je majhna vas obdana z gozdom poraščenimi gorami. Lokalna šola in 40 gospodinjstev se ogreva s sistemom daljinjskega ogrevanja na mazut. Okolica vasi, območje občine Bajina Bašta, je bogata z gozdovi. Ti zagotavljajo dobre pogoje za zamenjavo mazuta s biomaso kot glavnim virom energije. Območje gore Tara je bogato z gozdovi. Poleg tega je na tem območju že prisotnih nekaj lesno predelovalnih obratov, ki bi jih bilo potrebno na primeren način vključiti v proces. Z bolj učinkovito uporabo razpoložljivih lokalnih virov obnovljive energije in razširitvijo lokalnega sistema daljinskega ogrevanja bi lahko povezali več lokalnih institucij (zdravstveni dom, knjižnica, lekarna, veterinarska postaja) in 40 dodatnih gospodinjstva na ogrevalni sistem. Povezava z lokalnim gospodarstvom (proizvajalci pijač, mali obrtniki, mehanične delavnice) lahko dodatno izboljša sistem lokalnega daljinskega ogrevanja.