DOLE PRI LITIJI

Splošne informacije
Ime Dole pri Litiji
Država Slovenija
Občina Litija
Poštna številka 1273
Število gospodinjstev 250
Število prebivalcev 766
Površina (km2) 55

Lokalna informacijska točka
Kontaktna oseba Irena Bostič
Naslov -
Telefonska številka -
E-pošta irena.bostic@probanka.si
Spletna stran vasi http://dole.si/

Občina Litija se nahaja v zahodnem delu Posavskega hribovja in hkrati tudi v središču Slovenije. Mesto Litija je lokalno središče občine, ki leži 37 km jugo-vzhodno od Ljubljane, v dolini najdaljše slovenske reke Save. Lokalna skupnost Dole pri Litiji je del občine Litija. Ima bogato kulturno in zgodovinsko dediščino. Značilnost te lokalne skupnosti je, da ohranja tradicionalne načine pridobivanja oglja iz lesa, kar jim tudi daje ime Charcoal Land – Oglarska dežela. V lokalni skupnosti se Dole pri Litiji objekti ogrevajo individualno.

V Dolah pri Litiji obratuje več žag. Lastniki gozdov so razmeroma dobro opremljeni tako s prilagojenimi traktorji za delo v gozdu, kot tudi s traktorskimi polprikolicami za prevoz lesa in sekancev. V lokalni skupnosti Dole pri Litiji s podporo lokalne iniciative že dejavni na razvoju kraja. Večina gospodinjstev se individualno že ogreva na les in prebivalci so zainteresirani za izvajanje projekta BioVill, s katerim bi uredili ogrevanje na lokalno lesno biomaso.

Glavni razlog za odločitev, da postanemo kraj ogrevan z biomaso

Glavno prednost vidimo v boljšem izkoriščanju domačih gozdov in  lokalni uporabi lesne biomase, ter posledično ustvarjanju novih delovnih mest in zadrževanju mladih v lokalni skupnosti. Posredno bomo tudi zmanjšali negativen vpliv na okolje.

Dole pri Litiji – prva BioVill oglarska dežela; z roko tradicije in prihodnosti!

Slogan za pridobitev naziva kraj ogrevan z lesom