OBČINA KICHEVO

Splošne informacije
Ime Kičevo
Država Makedonija
Občina Kičevo
Poštna številka 6250
Število gospodinjstev 20,000
Število prebivalcev 55,000
Površina (km2) 49

Lokalna informacijska točka
Kontaktna oseba Tino Aleksov
Naslov Zhivko Tufekdzioski br.1 Kichevo
Telefonska številka +38975323211
E-pošta tino.aleksov@kicevo.gov.mk ; tino.aleksov@yahoo.com
Spletna stran vasi www.kicevo.gov.mk ; www.kercova.gov.mk

Občina Kichevo leži v zahodnem delu Republike Makedonije, v dolini jugovzhodnega pobočja gore Bistra. Celotna regija je pretežno pokrita z gozdovi, v dolini Kichevo pa se nahajajo tudi rodovitna kmetijska zemljišča. Obstoječo biomaso v glavnem predstavlja gozdna biomasa, živinorejski odpadki in trdni komunalni odpadki. Drva se uporablja tako v podeželskih šolah kot tudi po domovih. V bližini občine Kichevo se nahaja žaga. Količina ostankov predelave lesa na tej žagi ob njenem polnem delovanju je ocenjena na približno 200 kg na dan oziroma 4 t na mesec. Motivacija za pridružitev projektu je velika poraba energije na prebivalca in visoka stopnja onesnaženosti okolja. Poleg tega obstaja velik potencial za realizacijo pobude, torej za varčevanje z energijo in proizvodnjo čiste energije.

Naša vas – čista vas – biovas

Slogan za pridobitev naziva kraj ogrevan z lesom