Kaj je Kraj ogrevan z biomaso?

Kraj ogrevan z biomaso je vas, občina, naselje ali skupnost, ki proizvaja in uporablja večino potrebne energije (predvsem toplote) iz lokalno proizvedene biomase in drugih obnovljivih virov energije. Biomasa pridobljena iz gozdov, kmetijstva ali drugih biorazgradljivih ostankov se v krajih uporablja za proizvodnjo električne energije in toplote. Običajno se proizvaja z različnimi tehnologijami – peči na lesne sekance, pelete in polena, bioplinske naprave, soproizvodnja toplote in električne energije. Te tehnologije zagotavljajo toploto za daljinske sisteme ogrevanja, ki povezujejo manjše število potrošnikov. Načrtovanje in vgradnjo tehnologij za obnovljive vire energije pogosto spremljajo ukrepi za energetsko učinkovitost. Osrednji cilj krajev ogrevanih z biomaso je poleg povečevanja uporabe obnovljivih virov energije in njihovih pozitivnih učinkov na podnebje in varstvo okolja tudi krepitev lokalnega gospodarstva, saj izdatki za energijo ostanejo na lokalnem področju.

Ključnega pomena za uspeh krajev ogrevanih z biomaso je vključenost in sodelovanje širokega kroga lokalnih potrošnikov in interesnih skupin. Idealno bi tudi bilo skupno lastništvo potrebne inštalacije med ponudniki biomase in porabniki energije. Koncept osnovanja krajev ogrevanih z biomaso je bil razvit z delovanjem državljanov, ki so si prizadevali za okolju bolj prijazen energetski sektor. Pobude, kot so Jühnde v Nemčiji, Güssing v Avstriji in Samsø na Danskem, so znani kraji ogrevani z biomaso, ki so prispevali k razvoju koncepta. Danes pa je ta koncept razvit v že več sto krajih v teh državah.

Kaj so cilji krajev ogrevanih z biomaso?

Uradne definicije za kraje ogrevane z biomaso, ki bi bila vključena v zakonodajo, ni. Obstaja pa več projektov, ki opisujejo ključne parametre teh krajev. Cilji vključujejo:

  • Surovina za biomaso je lokalno proizvedena na trajnosten način
  • Zaloga energije iz lokalnih obnovljivih virov energije mora biti vsaj tolikšna, kot so potrebe kraja
  • Potrebna toplota je zagotovljena iz lokalno proizvedene biomase ali drugih obnovljivih virov energije
  • Poslovni model omogoča uporabnikom, kmetom in lastnikom gozdov solastništvo naprav
  • Za osnovanje krajev ogrevanih z biomaso je potrebno dobro sodelovanje javnosti in zainteresiranih lokalnih deležnikov.