Vas – Ghelinţa (Hungarian: Gelence, German: Gälänz) leži v okrožju Covasna v vzhodni Romuniji. Zastopata jo dve vasi, Ghelinţa and Harale. Vas je del dežele Székely, etnološko-kulturne regije zgodovinske province Transylvania.

Splošne informacije
Ime Ghelinta
Država Romunija
Okraj Covasna
Poštna številka 527090
Število gospodinjstev 1700
Število prebivalcev 4722
Površina (km2) 110.2

Lokalna informacijska točka
Kontaktna osoba Cseh József
Naslov Main Street nr. 345, Ghelința, Covasna County, Romania
Telefonska številka (+4) 0267-345002
E-pošta gelence_tanacs@yahoo.com
Spletna stran vasi gelence.info/index.php/hu/

Biomasni potencial (gozdna biomasa, energetske rastline, ostanki, itd.)

Razpoložljivost biomase se šteje za zadovoljivo, kadar so na razpolago zadostne površine gozda (6430 ha) in gozdnih lesnih proizvodov tako za izvoz kot tudi za domači trg. Velika količina stranskih proizvodov predelave lesa je posledica številnih lesno-predelovanlnih obratov v tej regiji. Dodatno je v regiji 38 ha sadovnjakov in 26 ha degradiranih površin (primernih za nasade hitro rastoče vrbe). Rezultati raziskav so pokazali, da dani lokalni biomasni potencial predstavlja skoraj 99 % lokalnih obnovljivih virov energije (OVE). V Ghelința je skupni biomasni potencial 219.18 TJ/leto. Lokalni viri biomase so porazdeljeni sledeče: slama 29.65 TJ/leto, sladkorna pesa 3.13 TJ/leto, les iz sadovnjakov in drugih kmetijskih površin dosega 3.76 TJ/leto, lesni odpadki pri sečnji in žaganje 55.47 TJ/leto, blato iz lokalnih čistilnih naprav 4.98 TJ/leto, nasadi hitro rastoče vrbe na 26 ha degradiranih površin 83.72 TJ/leto in komunalni odpadki 4.70 TJ/leto .

Energetski sistem na biomaso

V vasi imajo številna gospodinjstva manjše sisteme za centralno ogrevanje. Javni objekti se ogrevajo s klasičnimi kotli na lesna goriva. Čeprav je na tem območju dobro razvita lesna industrija, pa infrastruktura za uporabo njihovih stranskih produktov še ni razvita.

Glavni razlog za odločitev, da postanemo kraj ogrevan z biomaso

Z našimi zalogami biomase moramo upravljati pametno, česar do danes nismo uspeli uresničiti. Z uporabo lokalnih obnovljivih virov energije lahko dosežemo trajnostno gospodarjenje z gozdom. Prav tako bomo lahko zadostili potrebam po uporabi lokalno proizvedenih lesnih sekancev in lesne biomase. Novo zeleno podjetništvo omogoča ustvarjanje novih delovnih mest, ki zagotavljajo visoko stopnjo sodelovanja javnosti.

Projekt BioVill nam bo v veliko pomoč pri razvoju lokalne stratrgije za obnovljive vire in pri vzpostavljanju lokalne oskrbovalne verige. Razvili bomo zeleno in pametno vas.

Ustvarjati z varovanjem narave!

Slogan za pridobitev naziva kraj ogrevan z lesom