Vas Estelnic leži v občini v središču Romunije, v severo-vzhodnem delu okraja Covasna. Nahaja se na stičišču hribovitega območja pogorja Nemira in kotline Târgu Secuiesc.

Splošne informacije
Ime Estelnic
Država Romunija
Okraj Covasna
Poštna številka 527143
Število gospodinjstev 403
Število prebivalcev 1190
Površina (km2) 97.6

Lokalna informacijska točka
Kontaktna osoba Varga Attila
Naslov Str. Principală, nr. 175, Estelnic, Covasna County, Romania
Telefonska številka 040-267-366670 ; 040-745-455529
E-pošta vargaattilaesztelnek@yahoo.com
Spletna stran vasi www.estelnic.ro

Biomasni potencial (gozdna biomasa, energetskih rastlin, ostanki, itd.)

Občina se nahaja na goratem in z gozdom obdanem območju. Estelnic ima velik biomasni potencial; 8134 ha gozdov; 3 ha nasadov hitro rastoče vrbe. Rezultati raziskav so pokazali, da dani lokalni biomasni potencial predstavlja 99 % lokalnih OVE. Lokalni viri biomase so porazdeljeni sledeče: slama 6.55 TJ/leto, sladkorna pesa 0.19 TJ/leto, les iz sadovnjakov in drugih kmetijskih površin dosega 1.29 TJ/leto, lesni odpadki pri sečnji in predelavi lesa 52.26 TJ/leto, blato iz lokalnih čistilnih naprav  1.35 TJ/leto, nasadi hitro rastoče vrbe na nekaj ha degradiranih površin 4.92 TJ/leto in komunalni odpadki 2.2 TJ/leto.

Energetski sistem na biomaso

V vasi Estelnic so 18.03.2016 vgradili nov kotel na lesne sekance s kapaciteto 150 kW. Ta zagotavlja toploto javnim ustanovam, kot so npr. stavbe lokalnih oblasti, kulturni dom, šolske stavbe. Projekt so koordinirali Green Energy Romanian Innovative Biomass Cluster in norveški Oxford Research AS. Na obravnavanem območju je prisotno večje tekstilno podjetje, z velikimi potrebami po toploti in vroči pari za nemoteno obratovanje.

Glavni razlog za odločitev, da postanemo kraj ogrevan z biomaso

Biomasa je en od možnih obnovljivih virov energije, njena uporaba je praktična in varna, lahko pripomore k krepitvi lokalnega gospodarstva ter blažitv pritiskov na ekosistem našega planeta. Trenutno je trg z biomaso v našem okraju slabo organiziran. Potrebno je najti trajno rešitev za biomasni sektor, ki bo zagotavljala ravnotežje med proizvodnjo in porabo biomase. Poleg tega lokalni prebivalci zahtevajo čistejše in učinkovitejše tehnologije.
Projekt bo omogočil razvoj modela energetskega sistema na nivoju skupnosti, ki bo temeljil na sistemu ogrevanja z biomaso (lesni sekanci), pridobljene iz lokalno proizvedenih lesnih ostankov in požetih energetskih rastlin. Rezultati projekta bodo predstavljeni lokalni skupnosti, ki bo na ta način seznanjena z modelom BioVill kot trajnostno rešitvijo težav pri lokalni oskrbi z energijo.

“Estelnic, pilot zelene uporabe!”

Slogan za pridobitev naziva kraj ogrevan z lesom