Ciljne kraji v jugovzhodni Evropi so izbrani

Partnerji BioVill sestali so se 30. junija in 1. julija 2016. na drugem projektnem sestanku v Beogradu. Sestanek je organiziral vodilni partner – GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) in je potekal v prostorih SCTM (Stalna konferenca mest in občin). Znaten napredek je bil dosežen v zvezi z zbiranjem najboljših praks v Nemčiji, Avstriji in drugih evropskih državah, kakor tudi z izbiro ciljnih BioVill vasi iz Hrvaške, Makedonije, Romunije, Srbije in Slovenije.

BioVill partnerji so naredili poročilo o najboljših praksah na področju Nemčije, Avstrije in drugih evropskih državah. Primeri dobre prakse zagotavljajo vpogled v gospodarske in tehniške karakteristike že obstoječih bioenergetskih vasi. Poročilo bo v kratkem objavljeno na spletni strani BioVill.

Na študijskem potovanju v jugozahodno Nemčijo, ki bo v novembru, bodo partnerji in izbrani predstavniki ciljnih vasi imeli priložnost, da izvejo več o najboljših praksah bio-energetskih vasi.

BioVill je naredili velik korak naprej pri pripravi podlag za osnovanje bio-energetskih vasi v jugovzhodni Evropi. Partnerji iz Hrvaške, Makedonije, Romunije, Srbije in Slovenije so predstavili ciljne vasi, ki bodo podprte na poti, da postanejo bio-energetske vasi. Morebitne bio-energetske vasi bodo v kratkem predstavljene na spletni strani BioVill. Delovni načrt in načrtovanje za naslednje korake, s poudarkom na promocijske aktivnosti, poslovne modele ter ekonomske in tehnične ocene bodočih bio-energetskih vasi je tudi obravnavan. Vsi partnerji so se strinjali z delovnim načrtom.