Drugi BioVill projektni sestanek

Ciljne kraji v jugovzhodni Evropi so izbrani

Partnerji BioVill sestali so se 30. junija in 1. julija 2016. na drugem projektnem sestanku v Beogradu. Sestanek je organiziral vodilni partner – GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) in je potekal v prostorih SCTM (Stalna konferenca mest in občin). Znaten napredek je bil dosežen v zvezi z zbiranjem najboljših praks v Nemčiji, Avstriji in drugih evropskih državah, kakor tudi z izbiro ciljnih BioVill vasi iz Hrvaške, Makedonije, Romunije, Srbije in Slovenije.

BioVill partnerji so naredili poročilo o najboljših praksah na področju Nemčije, Avstrije in drugih evropskih državah. Primeri dobre prakse zagotavljajo vpogled v gospodarske in tehniške karakteristike že obstoječih bioenergetskih vasi. Poročilo bo v kratkem objavljeno na spletni strani BioVill.

Read More

Projekt BioVill se je začel!

Kick-off sestanek je potekal v Freisingu – Nemčija

Številne Južnoevropske države imajo velik potencial lesne biomase, vendar ta potencial pogosto ni izkoriščen ali pa ni uporabljen za lokalno samooskrbo z energijo in regionalni gospodarski razvoj. Kraji ogrevani z biomaso proizvajajo in uporabljajo večino energije iz lokalnih virov. Tako prispevajo k  blaženju podnebnih sprememb in ohranjanju okolja ter krepijo lokalno in regionalno gospodarstvo.

Read More