Perušić se nalazi u jugoistočnom delu Like na nadmorskoj visini od 575 do 600 , na prostoru udoline između železničke pruge istočno od Gradine i brda Klisa. Stari grad Perušić nalazi se na mestu današne Kule.

Opšte informacije
Ime Perušić
Država Hrvatska
Okrug Ličko-senjska
Poštanski broj 53202
Broj domaćinstava 330
Broj stanovnika 909
Površina (km2) 382.94
Lokalni info pult
Kontakt osoba Nada Marijanović, mag.ing.silv.
Adresa Ulica Kralja Tomislava 14, 53202 Perušić
Broj telefona 00 385 (0) 99 497 4007
E-Mail marijanovicnada@gmail.com
Internetska prezentacija sela www.perusic.hr

Dostupni potencijal biomase

Poljoprivredno zemljište zauzima 46% celokupne površine opštine, dok se pod šumom nalazi preko 51% (većinom u vlasništvu države). Drvna biomasa je preovlađujući resurs za razvoj bioenergetskog sektora.

Na teritoriji opštine posluju dve pilane manjeg kapaciteta i jedna velikog kapaciteta – kompanija Viševica, kao jedna od najsavremenijih fabrika za preradu drveta u Evropi. Ova fabrika proizvodi železničke pragove, drvene delove nameštaja, parket, pelete itd.

Motivacija da selo postane ciljno selo u projektu BioVill

Perušić teži da postane ekološko selo i da osigura potpuno čistu okruženje sa površinama pogodnim za organski uzgoj. Očuvanje prirodnih lepota obezbediće osnovu za ekoturizam.

Pored toga, Perušić teži da osigura razvoj opštine kao mesta visokog životnoh standarda i održive ekonomije koje će biti prijatno za život – život u lepom i gotovo netaknutom okruženju.

Šuma, voda, zemlja i vazduh nasleđe je naših predaka, a da bismo ih očuvali i predali našoj deci, BioVill Perušić je sledeći korak na tom putu

Slogan za proglašenje sela bioenergetskim selom