Selo Lekenik se nalazi u severnom delu Okruga Sisak-Moslavina. Lekenik već poseduje nekoliko dobro razvijenih malih i srednjih preduzeća. Otvaranjem Biznis zone Lekenik i proširenjem poslovne infrastrukture, očekuje se da će poslovna klima u opštini biti dalje unapređena.

Opšte informacije
Ime Lekenik
Država Hrvatska
Okrug Sisačko-moslavačka
Poštanski broj 44272
Broj domaćinstava 617
Broj stanovnika 1898
Površina (km2) 224,4

Lokalni info pult
Kontakt osoba Ivan Mužek
Adresa Zagrebačka ulica 44, 44272 Lekenik
Broj telefona 00 385 (0) 44 527 814
E-Mail ivan.muzek@lekenik.hr
Internetska prezentacija sela www.lekenik.hr

Dostupni potencijal biomase

Opština Lekenik prekrivena je šumom. Dok je obični hrast dominantan u nižim predelima (dolinama), bukva je pretežno zastupljen u planinskim predelima. Drvo iz pretežno državnih šuma se koristi za ogrev (ogrevno drvo), kao građa i za proizvodnju nameštaja. Privatne šume koriste vlasnici uz nadzor i odobrenje Hrvatskih šuma d.o.o. (kancelarija u Lekeniku), uglavnom za grejanje (ogrevno drvo). Opština ima značajan potrncijal za proizvodnju šumske biomase.

Postojeća industrija zasnovana na korišćenju drveta takođe obezbeđuje  biomasu iz ostataka (“Zec Promet”, Elgrad d.o.o. Lekenik, Eduro ie. Klizi d.o.o., Interijer Color d.o.o. i dr.). Takođe je moguće uključiti I Hrvatske šume d.o.o., kancelariju u Lekeniku i druge manje entitete u seču i prodaju ogrevnog drveta.

Motivacija da selo postane ciljno selo u projektu BioVill

Na teritoriji opštine Lekenik nalazi se određen broj institucija u javnom vlasništvu (obdanište, škola, dom zdravlja itd.) koje se nalaze na relativno malom prostoru. To stvara mogućnost za rad centralnog postrojenja na biomasu sa minimalnim gubicima u prenosu i distribuciji. Sa uspostavljanjem postrojenja na biomasu javne zgrade bi u potpunosti bile snabdevene toplotom i strujom iz obnovljivih izvora. Osim toga, domaćinstva bi takođe mogla da budu priključena na sistem.

Dodatne koristi mogu se ostvariti kroz unapređen kvalitet života, zaštitu životne sredine, kao i kroz uštede u energiji i novcu. Osim toga sektor proizvodnje bi bio aktiviran, kao i sektor poljoprivrede, koji bi imao koristi od investicija u proizvodnju biomase i gajenja energetskih zasada.

Mi koristimo energiju iz naše okoline – hajde da postanemo Bioselo!

Slogan za proglašenje sela bioenergetskim selom