Gelinta (rumunski: Ghelinţa, mađarski: Gelence, nemački: Gälänz) je opština u okrugu Kovasna u istočnoj Rumuniji. Čine je dva sela, Gelinta i Harale. Selo je deo oblasti Sekelja, etno-kulturno regije istorijske pokrajine Transilvanija.

Opšte informacije
Ime Ghelinta
Država Romania
Okrug Covasna
Poštanski broj 527090
Broj domaćinstava 1700
Broj stanovnika 4722
Površina (km2) 110.2

Lokalni info pult
Kontakt osoba Cseh József
Adresa Main Street nr. 345, Ghelința, Covasna County, Romania
Broj telefona (+4) 0267-345002
E-Mail gelence_tanacs@yahoo.com
Internetska prezentacija sela gelence.info/index.php/hu/

Potencijal biomase (šumska biomasa, energetski usevi, ostaci, otpad, itd.)

Smatra se da su zalihe biomase dobre zbog velikih površina pod šumom (6430 ha) i dostupnosti proizvoda od drveta koji se prodaju na domaćem tržištu i izvoze. Prisustvo više radionica za obradu drveta u regiji rezultiralo je velikom količinom sporednih drvnih proizvoda. Pored toga, u regiji ima 38 ha pod voćnjacima i 26 ha degradiranih površina (pogodnih za gajenje namenske vrbe). Istraživanja su pokazala da potencijal biomase u datom području dostiže 98,98% svih lokalnih obnovljivih izvora energije. Ukupni energetski potencijal biomase u Gelinti iznosi 219,18 TJ godišnje. Tačnije, godišnji izvori energije biomase u ovom području podeljeni su na sledeći način: slama od žitarica 29,65 TJ/god, šećerna repa 3,13 TJ/god, drvni otpad iz voćnjaka 3,76 TJ/god, drvni otpad od seče i struganja 55,47 TJ/god, kanalizacioni mulj iz lokalne kanalizacije 4,98 TJ/god, namenska vrba 26 ha degradiranih površina 83,72 TJ/god, komunalni otpad 4,70 TJ/god.

Bioenergetske instalacije i srodne industrije

Mnoga domaćinstva u ovom selu već imaju ugrađene sisteme centralnog grejanja. Za grejanje objekata lokalnih institucija koriste se klasični kotlovi na drva. Mada je drva industrija u kraju dobro razvijena, infrastruktura za iskorišćenje sporednih proizvoda drvne industrije još nije razvijena.

Motivacija za proglašenje sela bioenergetskim selom

Moramo pametno da upravljamo našim zalihama biomase, koja do danas nije iskorišćena. Korišćenjem lokalne obnovljive energije, možemo postići održivo upravljanje šumama. Takođe ćemo biti u mogućnosti da pokrijemo potrebe grejanja korišćenjem lokalno proizvedene sečke i drvne biomase. Novi zeleni poslovi omogućavaju otvaranje novih radnih mesta čime se postiže visok nivo učešća javnosti. Projekat BioVill bi nam pomogao da razvijemo našu lokalnu strategiju bioenergije i počnemo da gradimo lokalni lanac snabdevanja energijom.

Proizvodimo štiteći prirodu!

Slogan za proglašenje sela bioenergetskim selom