Estelnik je opština u centralnom delu Rumunije, u severoistočnom delu okruga Kovasna, i nalazi se na mestu na kojem se planinska oblast Nemire spaja sa dolinom Targu Sekujesk.

Opšte informacije
Ime Estelnic
Država Romania
Okrug Covasna
Poštanski broj 527143
Broj domaćinstava 403
Broj stanovnika 1190
Površina (km2) 97.6

Lokalni info pult
Kontakt osoba Varga Attila
Adresa Str. Principală, nr. 175, Estelnic, Covasna County, Romania
Broj telefona 040-267-366670; Mobile: 040-745-455529
E-Mail vargaattilaesztelnek@yahoo.com
Internetska prezentacija sela www.estelnic.ro

Potencijal biomase (šumska biomasa, energetski usevi, ostaci, otpad, itd.)

Opština se nalazi u planinama, okružena šumom, što Estelneku daje izuzetno visok potencijal dendromase; 8134 ha šume; 3 ha namenske vrbe. Istraživanja su pokazala da potencijal biomase dostiže 99,37 % svih lokalnih obnovljivih izvora energije. Tačnije, godišnji izvori energije biomase u ovom području podeljeni su na sledeći način: slama od žitarica 6,55 TJ/god, šećerna repa 0,19 TJ/god, drvni otpad iz voćnjaka 1.29 TJ/god, šumski i drvni otpad iz strugara 52,6 TJ/god, kanalizacioni mulj iz lokalne kanalizacije 1,35 TJ/god, namenska vrba na nekoliko hektara degradiranog zemljišta 4,92 TJ/god, komunalni otpad 2,2 TJ/god.

Bioenergetske instalacije i srodne industrije

Novi kotao na sečku kapaciteta 150kW instaliran je u Estelneku 18.03.2016. godine. Kotao na sečku snabdeva energijom lokalne javne institucije, kao što je zgrada lokalne uprave, Angustia Leader Office, dom kulture i lokalnu školu. Ovim projektom koordinira Klaster zelene energije i inovativne biomase Rumunije i Oksford istraživački centar iz Norveške. Pored toga, u opštini posluje i velika tekstilna kompanija sa velikim potrebama za grejanjem i parom za potrebe svojih proizvodnih procesa.

Motivacija za proglašenje sela bioenergetskim selom

Biomasa je obnovljivi izvor koji može da bude veoma praktično i bezbedno gorivo, može da doprinese jačanju lokalne privrede, i da rastereti ogroman pritisak koji trpe ekosistemi naše planete. U ovom trenutku, organizacija tržišta biomase u našoj zemlji je na niskom nivou. Potrebno je naći održiva rešenja za sektor biomase kroz obezbeđivanje ravnoteže između proizvodnje i iskorišćenja biomase. Pored toga, lokalno stanovništvo traži uvođenje čistije i efikasnije tehnologije.

Projekat će razviti model sistema energetike na nivou opštine, u čijoj osnovi će biti sistem grejanja na biomasu (drvena sečka), koja se dobija iz drvnog otpada i od energetskih useva na lokalu. Rezultati projekta će se proširiti po okolnim opštinama kako bi se pokazalo da BioVill model može da bude održivo lokalno rešenje za probleme energetike.

“Estelnek, pilot zelenih aplikacija“

Slogan za proglašenje sela bioenergetskim selom