Selo Kostojevići

Opšte informacije
Ime Kostojevići
Država Srbija
Okrug Bajina Bašta
Poštanski broj 31254
Broj domaćinstava 142
Broj stanovnika 413
Površina (km2) 12.13

Lokalni info pult
Kontakt osoba Dragana Ivanović
Adresa Dušana Višića br. 28, 31250 Bajina Bašta
Broj telefona +381 31 862366, +381 69 8259814
E-Mail draganaivanovic3@gmail.com
Internetska prezentacija sela

Kostojevići su selo u opštini Bajina Bašta, u zapadnoj Srbiji. Selo Kostojevići jeste malo, ali ima neke osobine urbane sredine, i okruženo je šumovitim planinama. Lokalna škola i 40 domaćinstava u selu se zagrevaju daljinskim sistemom grejanja koje kao gorino koristi mazut. Teritorija opštine Bajina Bašta u okolini sela bogata je šumom, čime su obezbeđeni dobri preduslovi za zamenu mazuta biomasom kao glavnim izvorom energije. Područje planine Tare bogata je šumom. Pored toga, postoji izvestan broj objekata za preradu drveta koje treba uključiti u proces na pravi način. Efikasnije korišćenje raspoloživih lokalnih obnovljivih izvora energije i proširenje lokalnog sistema daljinskog grejanja omogućilo bi priključenje više lokalnih institucija (doma zdravlja, biblioteke, apoteke, veterinarske stanice) i 40 dodatnih domaćinstava na sistem grejanja. Lokalni sistem daljinskog grejanja može se dodatno poboljšati kroz povezivanje sa lokalnim poslovnim sektorom (proizvođačima pića, malim trgovinama i servisima za popravku i održavanje automobila).