DOLE PRI LITIJI

Opšte informacije
Ime Dole pri Litiji
Država Slovenija
Okrug Litija
Poštanski broj 1273
Broj domaćinstava 250
Broj stanovnika 766
Površina (km2) 55

Lokalni info pult
Kontakt osoba Irena Bostič
Adresa -
Broj telefona -
E-Mail irena.bostic@probanka.si
Internet prezentacija sela http://dole.si/

Opština Litija nalazi se u zapadnom, brdovitom delu Posavine, u centralnom delu Slovenije. Gradić Litija lokalni je centar opštine, a nalazi se na 37km jugoistočno od Ljubljane, u dolini najduže slovenačke reke Save. Lokalna zajednica Dole pri Litiji deo je opštine Litija. Ovo selo ima bogato kulturno i istorijsko nasleđe. Lokalna zajednica iznad svega neguje i održava tradicionalni način proizvodnje drvnog uglja, što joj je dalo i ime Zemlje drvnog uglja – Oglarska dežela. Objekti se u lokalnoj zajednici Dole pri Litiji individualno greju.

U selu Dole pri Litiji posluje nekoliko pilana. Vlasnici šuma su prilično dobro opremljeni prilagođenim traktorima za šumarstvo, kao i traktorima sa poluprikolicama za transport drveta i sečke. Lokalna zajednica Dole pri Litiji uz podršku lokalnih inicijativa već radi na razvoju područja. Budući da se većina domaćinstava greje individualno na drva, stanovnici su voljni da realizuju projekat BioVill kako bi iskoristili lokalnu drvnu biomasu.

Dole pri Litiji – prva BioVill Zemlja drvnog uglja; uz pomoć tradicije i budućnosti!

Slogan za proglašenje sela bioenergetskim selom