Ce este un Sat Bioenergetic?

Un sat bioenergetic este un sat, o municipalitate, așezare sau comunitate, care produce și utilizează, în cea mai mare parte, energie obținuta din biomasă locală și alte energii regenerabile. Biomasa din silvicultură, agricultura și deșeurile sunt utilizate într-un sat bioenergetic pentru a genera energie electrică și termică. Acest lucru este, de obicei, implementat prin intermediul unor tehnologii de dimensiuni diferite, cum ar fi: cazane pe deșeuri de lemn, peleți, cazane pe bușteni, instalații de biogaz, termice și centralele electrice care utilizează așchii de lemn etc. Acestea formeaza, de obicei, o mică rețea de termoficare a satului, în scopul de a distribui căldura consumatorilor. Planificarea și instalarea tehnologiilor de energie din surse regenerabile este adesea însoțită de măsuri de eficiență energetică. Pe lângă sprijinirea creșterii gradului de utilizare a energiilor regenerabile și a efectelor sale pozitive asupra climei și protecției mediului, un obiectiv central al unui sat bioenergetic acela este de a consolida economia locală, întrucât cheltuielile pentru energie sunt investite tot în regiune.

Implicarea și participarea unei game largi de părți interesate și a consumatorilor locali este esențială pentru succesul unui sat bioenergetic. În mod ideal, furnizorii de biomasă și consumatorii de energie sunt co-proprietari ai instalațiilor necesare. Conceptul de a înființa satele bioenergetice a fost dezvoltat prin mișcări ale cetățenilor interesați cu scopul de a contribui la transformarea sectorului energetic într-un sector mai ecologic. Inițiative precum Jühnde în Germania, Güssing în Austria, și Samsø în Danemarca, sunt bine cunoscute exemple de sate bioenergetice care au contribuit la această evoluție. Astăzi, câteva sute de sate bioenergetice există în aceste țări.

Care sunt obiectivele unui sat bioenergetic?

Nu există nici o definiție „oficială” a unui sat bioenergetic inclusă în legislațiile. Cu toate acestea, proiectele de acest gen deja aflate în derulare propun câțiva parametri cheie ai unui sat bioenergetic. Astfel, printre obiectivele acestuia se numără:

  • Stocul de biomasă este produs local și într-un mod sustenabil
  • Oferta de energie provenită din energii regenerabile este cel puțin la fel de mare cu cererea satului
  • Cererea de căldura este satisfăcută de producătorii locali de biomasă sau prin alte tipuri de energie regenerabilă
  • Modelul de afacere permite consumatorilor, fermierilor și propietarilor de păduri să devină co-propietari ai instalațiilor folosite
  • Inițiativa unui sat bioenergetic este bazata pe un nivel ridicat al participării publice