Cea de-a șaptea și ultima reuniune a Proiectului BioVill / și a Comitetului de coordonare a avut loc în data de 29 noiembrie 2018 la Bruxelles, Belgia, la o zi după Conferința Internațională finală comună a proiectelor Horizon2020, BioVill și CoolHeating.
Accentul a fost pus pe discutarea rezultatelor și a impactului activităților asupra satelor țintă și asupra realizării obiectivelor generale ale proiectului. De asemenea, au fost evidențiate rezultatele evaluărilor tehnico-economice și activitățile referitoare la comunicare și diseminare ample și extinse cu cetățenii, părțile interesate și politicienii. Consorțiul a discutat faza finală a proiectului și procedurile de raportare până la finalizarea proiectului în februarie 2019. Toți partenerii s-au angajat să continue promovarea conceptului BioVill în satele interesate și după terminarea proiectului iar comunitatea internațională și națională de bioenergie să susțină continuu aceste sate în a-și percepe pașii de implementare a BioVill.
S-a ajuns la concluzia că proiectul BioVill poate fi evaluat ca fiind un succes deoarece a inițiat implementarea abordării satului bazat pe bioenergie în 7 sate din țările partenere până la etapa de investiții și a sporit recepția și conștientizarea publicului pentru o producție durabilă de bioenergie și oportunitățile sale comerciale. Mai mult, BioVill a consolidat capacitățile și cunoștințele părților interesate și a factorilor de decizie cheie în gestionarea durabilă a satelor bazate pe bioenergie și în adoptarea legislației naționale și europene. În ansamblu, proiectul BioVill a contribuit, la extinderea și durabilitatea piețelor de bioenergie în Europa și în Uniunea Europeană.