Национална конференција и потпишување на писмо за посветеност во Македонија 19 декември 2018 година

На 19 декември 2018 година, во Кичево, се одржа Национална конференција за биоенергетски села на проектот BioVill во Македонија, насловена како „Искористувањето на биомасата како обновлив извор на енергија во биоенергетски села и мали заедници“. Педесетина учесници беа дел од конференцијата, меѓу кои, претставници на ЕБОР и Светска банка, г-дин Фатмир Дехари – градоначалник на општина Кичево и други претставници на општина Кичево, потоа претставници на јавните институции (училишта и детски градинки), Регионалната комора во Кичево (локалната информативна точка на BioVill), локалните шумари, НВО-секторот, малите и средните претпријатија, локалните и националните медиуми и граѓаните. Целта на конференцијата беше да се дискутира развојот на биомасата и другите обновливи извори на енергија и енергетската ефикасност на локално и национално ниво, со посебен акцент на можностите за финансирање и реализација на биоенергетскиот концепт во Кичево, развиен во текот на BioVill. Од страна на говорниците од финансиските институции беше потенцирано дека можности за финансирање на ваков тип на концепти постојат и општините треба максимално да ги искористат преку аплицирање на конкретни програми и повици. За да се поттикне општината да го направи следниот чекор за инвестирање во концептот, беше потпишано Писмо за посветеност помеѓу градоначалникот и конзорциумот на BioVill претставен од членот на SDEWES-Skopje. Со писмото, исто така, општината се заложи дека и понатаму ќе дејствува во насока на одржливиот развој на локалната заедница и зајакнувањето на локалната економија, искористувањето на обновливите извори на енергија и примената на мерките за енергетска ефикасност, и ублажувањето на загадувањето на животната средина и климатските промени.

Read More

Завршна меѓународна конференција на 28 ноември 2018 година, во Брисел

Заедничката завршна меѓународна конференција на тригодишните проекти BioVill и CoolHeating, финансирани од Програмата на ЕУ за истражување и иновации „Хоризонт 2020“, за поддршка на основањето на биоенергетски села и мали модуларни мрежи за греење и ладење на обновливи извори на енергија, се одржа на 28 ноември 2018 година, во Брисел, Белгија.

Повеќе од осумдесет претставници на Европската комисија, национални и меѓународни партнерски организации, компании кои се занимаваат со обновливи извори на енергија и инвестиции во централно греење и ладење, како и проектните конзорциуми, ја искористија можноста да се сретнат со експерти за обновлива енергија, да разговараат со можните инвеститори и да ги дискутираат резултатите од проектите и напредокот во спроведувањето на обновливите биоенергетски села и одржливите системи за централно греење и ладење во Европа.

Read More


Седми и последен состанок на Управниот одбор во Брисел

Седмиот и последен состанок на Проектниот / Управниот одбор на BioVill се одржа на 29 ноември 2018 година во Брисел, Белгија, еден ден по заедничката Завршна меѓународна конференција на BioVill и Хоризонт 2020 проектот CoolHeating. Силен акцент беше ставен на постигнатите резултати и влијанија во самите целни села и во однос на општите цели на проектот. Понатаму, беа истакнати резултатите од техно-економските оцени и бројните активности за комуникација и дисеминација со граѓаните, чинителите и политичарите. Конзорциумот дискутираше за финалната фаза на проектот и за процедурите за известување до крајот на истиот во февруари 2019 година. Сите партнери се обврзаа да продолжат да го промовираат концептот на BioVill по завршувањето на проектот во заедниците-следбеници и во меѓународната и националната биоенергетска заедница и континуирано да ги поддржуваат целните села во нивните индивидуални чекори за имплементација на пристапот на BioVill.

Read More


Состанок на работна група за проектирање на системот за централно греење во Кичево

Во просториите на Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија (ЗЕЛС) во Скопје, се одржа состанок на работна група назначена за подготовка на техничка документација за првата фаза на проектот за мал систем за централно греење на биомаса во Кичево, на 14 септември 2018 година. Соработници од две проектантски компании (РЕХАУ Македонија и Доминус) изразија интерес за понатамошно учество во планирањето и реализацијата на проектот во Кичево.

Read More


Настан за споделување на знаења и искуства во Општина Делчево

Втор настан за споделување на знаења и искуства стекнати во текот на проектот Биовил беше одржан во Општина Делчево, како заедница-следбеник на Кичево во Македонија, на 13 септември 2018 година. Настанот собра претставници на локалната самоуправа, образовните институции, невладиниот сектор, јавната шумска служба и еден пратеник, кои дискутираа за опциите за имплементација на пристапот на биоенергетско село во регионот на Делчево.

Read More


Настан за споделување на знаења и искуства во Општина Чашка

На 25 јули 2018 година, беше организаран настан за споделување на знаења и искуства од проектот Биовил во заедницата-следбеник на проектот во Македонија, Општина Чашка. Претставници од локалната администрација и бизнис-секторот беа запознаени со концептот на биоенергетско село и разменија мислења за можностите за умножување на проектот во Кичево во нивната заедница.

Read More


ЗАЧУВАЈТЕ ГО ДАТУМОТ: БИОВИЛ – ЗАВРШНА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ВО БРИСЕЛ, НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА

Проектот BioVill ќе ја одржи својата Завршна конференција заедно со проектот CoolHeating во Брисел на крајот од ноември 2018 година. Поканите ќе бидат испратени наскоро и повеќе информации ќе бидат објавени на веб-страницата на проектот. Зачувајте го датумот и следете нѐ за деталите во врска со локацијата и агендата! Со нетрпение очекуваме да ве видиме таму!

Read More


Презентација на проектот во Кичево во локалното информативно место на BioVill

Биоенергетскиот концепт развиен во Кичево беше презентиран во Регионалната комора на Кичево – локалното информативно место на проектот BioVill, за време на состанок со раководителот на Секторот за соработка на Делегацијата на ЕУ во Скопје, одржан на 8.6.2018 година. Презентацијата предизвика голем интерес кај 15 претставници на локалната заедница и ЕУ. Локалното одговорно лице на проектот BioVill побара поддршка и помош за целосна реализација на проектот во Кичево.

Read More


Tретa истражувачка и бизнис конференција за обновливи извори на енергија (RESRB) 2018 во Брисел, Белгија, 18-20 јуни 2018 година

Проектот BioVill ќе биде претставен на Tретaта истражувачка и бизнис конференција за обновливи извори на енергија (RESRB) 2018, која ќе се одржи помеѓу 18 и 20 јуни 2018 година во Брисел. Темите на конференцијата вклучуваат: биоенергија, ветер, сончева енергија, хидротехнологии, како и нивниот развој во бизнисот и политиките. Посебна тема за 3-тата RESRB 2018 е одржливото производство и употреба на новите енергетски носители од обновливи извори на енергија. Видете повеќе информации на: http://resrb.budzianowski.eu/.

Read More


Европска недела на одржлива енергија (EUSEW), Брисел, Белгија, 4 – 8 јуни, 2018 година

Проектот BioVill ќе учествува на Неделата на одржлива енергија на ЕУ (EUSEW) од 4 до 8 јуни 2018 година во Брисел (Белгија). Како најзначајна европска конференција за прашања поврзани со одржливата енергетска политика, EUSEW дава можност да се претстави проектот BioVill како пример на најдобра практика за имплементирање на концепти на биоенергетски села пред европските чинители. Понатаму, некои дополнителни настани во целните села на BioVill се дел од платформата на EUSEW “Енергетски денови”, како што е работилницата за перспективите на биоенергетските села во Романија од страна на членот на конзорциумот на BioVill GEA. Следете го настанот на: http://eusew.eu/.

Read More


26-тa Европска конференција и изложба за биомаса во Копенхаген, Данска, 14-17 мај 2018 година

По успешното учество на Европската конференција и изложба за биомаса (ЕУБЦЕ) во 2017 година, проектот BioVill повторно беше претставен со презентација на постер на 26-тата ЕУБЦЕ 2018 година во Копенхаген, од 14 до 17 мај 2018 година. Конференцијата е комбинација на еден од најголемите настани за наука и технологија посветен на биомасата, проследен со висококвалитетна индустриска изложба во областа на биомасата. Следете го настанот тука: http://www.eubce.com/.

Read More


Семинар на проектот BioVill во Крива Паланка

Тимот на SDEWES-Skopje, составен од Васил Божикалиев, Наташа Марковска и Љупчо Димов, на 11 мај 2018 година одржа семинар на проектот BioVill во заедницата-следбеник на Кичево, општина Крива Паланка. Знаењата и искуствата на постојните биоенергетски села ширум Европа и стекнати за време на тековниот процес на развој во македонската целна заедница Кичево, беа пренесени на учесниците кои главно беа од јавниот сектор. Тие го изразија својот интерес за одржлива биоенергија и искористување на локалните ресурси и беа убедени за социјалните и околинските придобивки од пристапот на биоенергетско село. Уште две заедници-следбеници (општина Делчево и општина Чашка) се во очекување на слични настани за споделување и размена на знаења и искуства што ќе се случат во текот на наредните месеци.

 

Read More


EU4Energy – Форум за енергетска политика за биоенергија, Виена, Австрија, 24 април 2018 година

Официјални лица и експерти од 11 земји од Источна Европа и Централна Азија, како што се Ерменија, Азербејџан, Белорусија, Грузија, Казахстан, Киргистан, Молдавија, Таџикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан, се состанаа во Виена на 24 април 2018 година, за да истражат како биоенергијата и користењето на другите обновливите извори на енергија можат да напредуваат. Проектот BioVill беше избран да презентира пример на најдобра практика за пренесување на знаење и градење на капацитети за спроведување на пристапот на биоенергетско село во земјите од Југоисточна Европа. За време на дискусијата, се покажа дека најголем дел од земјите имаат високи потенцијали за поефикасно искористување на биомасата, но сепак ги немаат потребните капацитети. Видете повеќе информации на: http://www.iea.org/workshops/eu4energy-policy-forum-on-bioenergy.html.

Read More


BioVill на WSED во Велс, Австрија, 28 февруари – 2 март, 2018 година

Секоја година Светските денови за одржлива енергија (WSED) привлекуваат неколку стотици учесници од повеќе од 50 земји во Велс, Австрија. Овогодинешниот WSED не беше исклучок со присуство на повеќе од 600 учесници од 66 земји!

Двајца членови на тимот на проектот BioVill ја имаат честа да презентираат на WSED за време на Конференцијата за млади истражувачи во областа на биомасата, на 1 март 2018 година. Шрути Атхавале, енергетски експерт од Австриската агенција за енергетика (АЕА), одржа презентација за придобивките од воспоставувањето регионални биоенергетски концепти во Југоисточна Европа. Валерија Врчек Хабазин, лидер на проектот во Регионалната агенција за енергетика на Северозападна Хрватска (РЕГЕА), ја надополни оваа презентација со својата презентација за најдобрите практики поврзани со имплементацијата на проектот за централно греење на биомаса во Хрватска. За повеќе информации за конференцијата, следете ја оваа врска: http://www.wsed.at/en/world-sustainable-energy-days.html

Read More


Работилница за заедничко вмрежување, Белград, Србија, 30-31 јануари 2018 година

Работилницата за заедничко вмрежување беше еден од главните настани на проектот BioVill и беше единствена можност за претставниците на сите седум пробни биоенергетски села од целните региони да се запознаат и разменат искуства од спроведувањето на проектот. На работилницата учествуваа над 40 учесници од Македонија, Романија, Словенија, Србија и Хрватска како и претставници на водечки институции и организации од Германија и Австрија.

Read More


Конференција на SDEWES во Бразил

Проектот BioVill и случајот на македонската целна заедница Кичево беа претставени како конференциски труд на Првата латиноамериканска конференција на SDEWES, која се одржа на 31 јануари 2018 година во Рио де Жанеиро, Бразил. Трудот е насловен како “Техно-економска, социјална и околинска оцена на централно греење на биомаса во биоенергетско село”. Автори на трудот се членови на SDEWES-Skopje и координаторот на проектот BioVill од GIZ. Наташа Марковска (SDEWES-Skopje) одржа усна презентација на трудот пред научната заедница и ја искористи можноста да разговара за обновливите решенија за греење во мали населби, дури и во топлиот Рио.

Види повеќе информации тука: Прва латиноамериканска конференција на SDEWES 2018.

Read More


5-ти проектен состанок на BioVill

Петтиот состанок на Управниот одбор на проектот BioVill се одржа на 16 и 17 јануари 2018 година во Скопје и во Кичево, Македонија. Силен акцент беше ставен на моменталната ситуација во целните села, особено на резултатите од техно-економската проценка, развојот на индивидуалните бизнис-модели, учеството на граѓаните, чинителите и политичарите во целокупниот процес, како и активностите за комуникација и дисеминација преку мрежи, програми, конференции и јавни и социјални медиуми. Пред самиот влез во третата проектна година, сите членови на Управниот одбор и партнерите на проектот се обврзаа да продолжат со развојот на биоенергетските концепти во целните земји и да продолжат со цврста поддршка на локалните заедници во воспоставувањето на биоенергетските села.

Read More


Завршен сет на алатки за финансиски опции, договорни прашања и сопственички модели

Партнерот во проектот BioVill KEA неодамна издаде прирачник со упатства за можни опции за финансирање, работни и сопственички модели и договорни прашања помеѓу различните актери вклучени во развојот на едно биоенергетско село.

Read More


25-та Eвропска конференција и изложба на биомаса, 12-15 јуни 2017 година, Стокхолм, Шведска

Проектот BioVill активно учествуваше на 25-тата Eвропска конференција и изложба на биомаса, 12 – 15 јуни 2017 година во Стокхолм. Како една од водечките светски конференции за истражување и развој, во комбинација со меѓународна изложба, ЕУБЦЕ претставува водечка платформа за собирање, размена и споделување на практични знаења во областа на биомасата (www.eubce.com).

Read More


Трета студиска посета во Германија, мај 2017 година

Третата студиска посета на BioVill се одржа од 16 до 18 мај 2017 година во јужниот и југоисточниот дел на Баварија. Започна со посета на неколку биоенергетски села и иницијативи во округот Еберсберг, југоисточно од Минхен, понатаму продолжи со биоенергетските иницијативи во Штајнгаден и Кемптен / Алгој, а подоцна и со биоенергетското село Вилдполдсрид и заврши со презентација на баварската компанија REHAU (за производство на полимерни цевки за мрежи за греење) и посета на мрежата за централно греење во Ватерсдорф (Бух ам Ерлбах) во северниот дел на Минхен. Врз основа на препораките дадени од учесниците на претходните студиски посети, главниот фокус беше ставен на планирањето и инсталирањето на мрежата за греење. Со оглед на состојбата во партнерските села, уште еден приоритет беа системите за греење на дрво, како и комбинираното производство на топлинска и електрична енергија од анаеробна дигестија (биогас) и гасификација (синтетички гас).

Read More


Втора студиска посета во Австрија, јануари 2017 година

Биоенергијата има долга традиција во Австрија. Дури и денес тоа е најрелевантен извор на енергија во секторот греење. Уште во раните 1990-ти, неколку села во источниот дел на Австрија развија стратегии за ефикасно енергетско користење на локалните ресурси за да поттикнат поодржлива енергетска инфраструктура и да го поддржат економскиот развој. Добропознатите предводници на тоа движење се Гусинг, Мурек и Брук ан дер Лајта. Овие зрели примери на биоенергетски проекти, засновани на начелото со кое се обезбедува најголема можна корист за регионот, беа презентирани пред чинителите од целните села за време на тридневната студиска посета.

Read More


Прва студиска посета во Германија, октомври 2016 година

Учењето од примерите на најдобри практики и потпомагањето на размената меѓу веќе успешно воспоставените биоенергетски села и потенцијалните биоенергетски села е една од главните цели на проектот BioVill. Првата студиска посета на BioVill беше организирана во Југозападна Германија од 17 до 20 октомври, 2016 година. Групата на учесници посети четири различни биоенергетски села во регионот околу Синген (Хоентвил): Свети Петар, Бусинген, Бондорф и Моглинген. Учесници на студиската посета беа клучни чинители на потенцијалните биоенергетски села, како што се локални носители на одлуки, претставници на администрацијата и претставници на локални компании.

Read More


Втор состанок во рамките на проектот BioVill

Целните села во Југоисточна Европа се избрани

Партнерите во проектот се сретнаа на вториот состанок на 30 јуни и 1 јули 2016 година, во Белград. Состанокот беше организиран од страна на GIZ (Германско здружение за меѓународна соработка) и беше одржан во просториите на SCTМ (Постојана конференција на градовите и општините). Направен е значаен напредок во однос на собирањето најдобри практики од Германија, Австрија и други европски земји, како и селекција на целните села на BioVill во Македонија, Романија, Словенија, Србија и Хрватска.

Партнерите во проектот известија за најдобрите практики од биоенергетските села во Австрија, Германија и други европски земји. Примерите со најдобри практики овозможуваат да се дојде поблиску до економските и техничките спецификации на веќе постојните биоенергетски села. Извештајот ќе биде публикуван на почетната страница од веб-страницата на BioVill наскоро.

Read More


Проектот BioVill започна!

Почетниот состанок се одржа во Фрајзинг – Германија

Голем број земји од Југоисточна Европа имаат големи потенцијали за добивање енергија од биомаса, но многу често тие не се искористени или се недоволно искористени за локално снабдување со енергија и регионален економски развој. Биоенергетските села ги задоволуваат своите потреби за енергија главно преку производство на енергија од локалните извори на биомаса. Биоенергетските села придонесуваат за заштита на климата и животната средина и ја зајакнуваат локалната и регионалната економија.

Проектот BioVill е ко-финансиран и поддржан од Европската Унија во рамките на програмата за истражување и иновации – Horizon 2020 и е создаден со цел да го поддржи развојот на регионалните концепти за биоенергија и воспоставувањето на биоенергетски села во Македонија, Романија, Словенија, Србија и Хрватска. Ова ќе се постигне преку идентификација на синџири за биомаса кои ќе соодветствуваат на локалните и регионалните потреби и преку пренесување на постојните искуства од Австрија, Германија и други европски земји на партнерите од Југоисточна Европа.

Read More