На 25 јули 2018 година, беше организаран настан за споделување на знаења и искуства од проектот Биовил во заедницата-следбеник на проектот во Македонија, Општина Чашка. Претставници од локалната администрација и бизнис-секторот беа запознаени со концептот на биоенергетско село и разменија мислења за можностите за умножување на проектот во Кичево во нивната заедница.