Lekenik

Селото Lekenik е лоцирано во северниот дел на округот Sisak – Moslavina. Lekenik веќе има одредени добро развиени мали и средни претпријатија. Со отворањето на бизнис-зоната Lekenik и проширувањето на бизнис-инфраструктурата, се очекува бизнис-климата на општината да зајакне уште повеќе.


Perušić

Perušić е сместено во југоисточниот дел на регионот Lika на 575-600 m надморска височина, во котлина помеѓу железничката пруга до Gradina на исток и ридот Klis на запад. Стариот град Perušić е лоциран на местото на сегашна Kula.