Cilj projekta BioVill je prijenos znanja i iskustva o bioenergetskim naseljima iz zemalja u kojima bioenergetska naselja već postoje (Njemačka i Austrija) u države s manje iskustva u tom području (Slovenija, Srbija, Hrvatska, Makedonija i Rumunjska). Projektom se  potiče razvoj bioenergetskog sektora u ciljanim zemljama kroz jačanje uloge energije dobivene iz lokalne biomase. Cilj je povećati samoopskrbu naselja energijom, a samim time i povećati ulogu drvne biomase kao glavnog izvora energije na lokalnoj razini. Također, projektom se otvaraju mogućnosti za jačanje lokalnih poljoprivrednika, drvoprerađivača te malih i srednjih poduzeća (MSP).

Temeljne aktivnosti uključuju tehnološku i ekonomsku procjenu ciljanih naselja, uključivanje i aktivno sudjelovanje dionika i građana, razvoj lokalnih bioenergetskih lanaca i tehnologija te proširenje mogućnosti financiranja i jačanje poslovnih modela.  Glavni cilj projekta Biovill je uspostavljanje i poticanje bioenergetskih naselja u Sloveniji, Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji i Rumunjskoj sve do faze investiranja.

Projekt BioVill je trogodišnji projekt financiran od strane Europske unije u sklopu programa Obzor 2020 (Horizon 2020). Projekt je započeo u ožujku 2016. godine, a u projektu sudjeluje ukupno 9 partnera iz 5 zemalja Europske unije te Srbije i Makedonije.

Naziv projekta Bioenergy Villages (BioVill) – Increasing the Market Uptake of Sustainable Bioenergy
Početak projekta Ožujak 2016.
Završetak projekta Veljača 2019.
Trajanje (u mjesecima) 36
Proračun 1.998.917,50 Euro