Lekenik se nalazi u sjevernom dijelu Sisačko-moslavačke županije. Područje je razvijenog smalog i srednjeg poduzetništva što će biti još intenzivnije nakon skorog otvaranja Poslovne zone Lekenik u kojoj je u tijeku izgradnja sveukupne komunalne infrastrukture te se očekuje skora prodaja zemljišta koje će biti u potpunosti opremljeno infrastrukturom potrebnom za obavljanje gospodarskih djelatnosti.

Osnovne informacije
Ime naselja Lekenik
Država Hrvatska
Županija Sisačko-moslavačka
Poštanski broj 44272
Broj kućanstva 617
Broj stanovnika 1898
Površina (km2) 224,4

Info kutak
Kontakt osoba Ivan Mužek
Adresa Zagrebačka ulica 44, 44272 Lekenik
Telefonski broj 00 385 (0) 44 527 814
E-Mail ivan.muzek@lekenik.hr
Internetska stranica www.lekenik.hr

Potencijal biomase

Područje Općine Lekenik obiluje šumama i to hrasta lužnjaka u nizinskom dijelu te bukve u brdskih predjelima. Eksploatacija drvne mase iz šuma, koje su većim djelom u državnom vlasništvu, je vrlo izražena. Drvo se eksploatira uglavnom kao ogrjevni materijal, a značajna je i eksploatacija drva kao građevinskog materijala i materijala za izradu namještaja. Šume u privatnom vlasništvu eksploatiraju njihovi vlasnici, uz potrebne suglasnosti i nadzor Hrvatskih šuma, Šumarije Lekenik, uglavnom u svrhu ogrijeva. Postoji veliki potencijal u proizvodnji šumske biomase.
Na području općine djeluju i industrije iz kojih je moguće osigurati dio drvne (“Zec Promet”, Elgrad Ltd. lekenik, Eduro ie. Klizi Ltd, Interijer Color Ltd…), a moguće je kao partnera uzeti u obzir i Hrvatske šume, Šumariju Lekenik, kao i druge manje subjekte koji se bave sječom i prodajom ogrjevnog drveta.

Motivacija naselja da postane bioenergetsko naselje

Područje Općine Lekenik obiluje subjektima javnopravnog karaktera (vrtić, škola, ambulanta itd.) koji su smješteni koncentrirano na relativno malom prostoru što otvara mogućnost rješavanja njihove opskrbe energijom izgradnjom područne toplane sa što manje gubitaka prilikom dovođenja takve energije u pojedine jedinice njezinog korištenja. Zgrade javne namjene na ovaj način postaju u potpunosti opskrbljene električnom i toplinskom energijom, a moguće bi bilo i priključenje kućanstva diljem naselja.

Prednosti će se ostvariti u povećanju kvalitete života i to kroz očuvanje okoliša, manje financijsko opterećenje građana za financiranje skupih energenata koje trenutno koriste. Nadalje, aktivirat će se i dio proizvodnog sektora, čak i poljoprivrede, jer bi s gospodarskog aspekta moglo postati zanimljivo s investicijskom smislu ulagati u proizvodnju biomase iz drveta ili proizvodnju energetskih usjeva.

Koristimo energiju iz svoje okoline – budimo BioVill naselje!

Slogan