Naselje – Ghelinţa (Madžarski: Gelence, Njemački: Gälänz) nalazi se u općini Covasna, u istočnoj Rumunjskoj. Sastoji se od dva naselja Ghelinţa i Harale. Naselje je dio Székely zemlje, etno-kulturnog područja povijesne Transilvanije.

Osnovne informacije
Ime naselja Ghelinta
Država Romania
Županija Covasna
Poštanski broj 527090
Broj kućanstva 1700
Broj stanovnika 4722
Površina (km2) 110.2

Info kutak
Kontakt osoba Cseh József
Adresa Main Street nr. 345, Ghelința, Covasna County, Romania
Telefonski broj (+4) 0267-345002
E-Mail gelence_tanacs@yahoo.com
Internetska stranica naselja gelence.info/index.php/hu/

Potencijal biomase

U naselju Ghelinţa postoji velik potencijal i mogućnost korištenja biomase zbog velike rasprostranjenosti šumama (6430 ha), proizvodi od drva plasiraju se na domaće i inozemno tržište. U regiji postoji nekoliko drvnih radionica koje bi mogle dovesti do velike proizvodnje nusproizvoda drvne industrije. Na tom području rasprostranjuje se 38 ha voćnjaka i 26 ha degradirane površine (koja je povoljna za uzgajanje energetskih vrbi). Rezultati istraživanja pokazuju da navedeni potencijal biomase doseže i do 98,98% svih dostupnih lokalnih obnovljivih izvora energije u naselju. U Ghelinţi, ukupni energetski potencijal biomase iznosi 219,18 TJ na godinu. Točnije, lokalni godišnji izvori energije iz  biomase su raspoređeni na sljedeći način: slama (žitarice) je 29,65 TJ / godinu, šećerna repa 3,13 TJ / godinu, voćnjaci 3,76 TJ / godinu, drvni otpad  55,47 TJ / godinu, lokalni kanalizacijski mulj 4,98 TJ / godinu, energetska vrba koja se rasprostranjuje  na 26 ha degradiranog zemljišta 83.72 TJ / godinu te komunalni otpad 4,70 TJ / godinu.

Bioenergetska postrojenja i srodne industrije

Većina kućanstava ima instalirane male sustave centralnog grijanja. Zgrade javnih institucija griju se klasičnim kotlovima na drva. Iako je dobro razvijena drvna industrija, infrastruktura za korištenje njihovih nusproizvoda nije u dovoljnoj mjeri razvijena niti valorizirana.

Motivacija naselja da postane bioenergetsko naselje

Pametnim i strateškim upravljanjem obnovljivim izvorima energije postići će se održivo upravljanje šumama, čiji potencijal do  danas nije bio  iskoristiv u potpunosti. Potreba za toplinskom energijom pokrit će se lokalno proizvedenom drvnom biomasom i njenim ostacima. Korištenje biomase omogućava zapošljavanje (otvaranje novih i zadržavanje postojećih „zelenih  radnih mjesta“), pri čemu je važno osigurati podršku lokalnih dionika, odnosno javnosti. Kroz projekt BioVill razvit će se lokalna bioenergetska strategija te uspostaviti lokalni lanac opskrbe energijom što će pridonijeti stvaranju zelenog i pametnog naselja.

Proizvodimo štiteći prirodu!

Slogan