Info dan projekta BioVill u Općini Perušić

Dana 18.11. 2016., u Općini Perušić održan je prvi informativni dan u okviru projekta Bioenergetska naselja (BioVill) – Povećanje tržišnog udjela održive bioenergije. Uz riječi dobrodošlice, događaj je otvorio načelnik Općine Perušić Ivica Turić koji je pozdravio ideju da se mjesto Perušić među prvima u Lici uključi u ekološki  i jeftiniji sustav grijanja. U državama Europske unije grijanje na ekološki prihvatljive energente već je godinama uhodana praksa. Samo u Austriji postoji više od stotinu centralnih toplana koje energijom opskrbljuju manje gradove, koristeći pri tome pelete ili šumsku sječku. U Ličko-senjskoj županiji  postoje tri peletare, dok Hrvatske šume u Gospiću imaju veliku toplanu na drvnu sječku. Općina Perušić ciljano je naselje u sklopu projekta BioVill, gdje je u planu izgraditi centralizirani toplinski sustav pogonjen kogeneracijskim postrojenjem na šumsku biomasu preko domaće tvrtke Viševice Komp koja ima višak topline. Tim viškom će se snabdijevati dijelovi Općine toplinskom i električnom energijom – kazao načelnik općine Perušić.

Read More