Naselje Kostojevići

Osnovne informacije
Ime naselja Kostojevići
Država Srbija
Općina Bajina Bašta
Poštanski broj 31254
Broj kućanstva 142
Broj stanovnika 413
Površina (km2) 12.13

Info kutak
Kontakt osoba Dragana Ivanović
Adresa Dušana Višića br. 28, 31250 Bajina Bašta
Telefonski broj +381 31 862366, +381 69 8259814
E-Mail draganaivanovic3@gmail.com
Internetska stranica naselja

Kostojevići su malo naselje u općini Bajina Bašta u zapadnoj Srbiji te imaju elemente urbane sredine. Iako je naselje okruženo šumovitim planinama, lokalni toplovod koristi sirovu naftu kao energent. Na lokalni toplovod priključena je škola i 40 kućanstava. U širem okruženju naselja, na području Bajine Bašte postoji dovoljno drvne mase koja bi omogućila zamjenu energenta sirove nafte energentom drvne biomase. Planina Tara raspolaže dovoljnim količinama šumske mase, a moguće je uključiti i postojeće industrije koje se bave preradom drva u taj proces. U svrhu efikasnijeg korištenja obnovljivih izvora energije te proširenjem toplovoda moguće je priključenje ostalih institucija u naselju (ambulanta, knjižnica, ljekarna, biljna ljekarna, veterinarska stanica), kao  i 40 novih kućanstava. Povezivanje sa lokanim proizvodnim (proizvodnja rakije) i komercijalnim sektorom (mini trgovine i lokalne radnje za popravak automobila), također je moguće dodatno unaprijediti sistem područnog grijanja.