Kičevo

Osnovne informacije
Ime naselja Kičevo
Država Makedonija
Općina Kičevo
Poštanski broj 6250
Broj kućanstva 20,000
Broj stanovnika 55,000
Površina (km2) 49

Info kutak
Kontakt osoba Tino Aleksov
Adresa Zhivko Tufekdzioski br.1 Kichevo
Telefonski broj +38975323211
E-Mail tino.aleksov@kicevo.gov.mk ; tino.aleksov@yahoo.com
Internetska stranica naselja www.kicevo.gov.mk ; www.kercova.gov.mk

Općina Kičevo nalazi se na zapadu Republike Makedonije, na jugoistočnim padinama planine Bistra. Cijela regija je prekrivena šumama i bogata plodnim poljoprivrednim površinama unutar kotline Kičevo. Postojeći potencijal biomase odnosi se prvenstveno na šumsku biomasu, stockbreeding residue te kruti komunalni otpad. Ogrjevno drvo koristi se kao energent za grijanje u područnim školala i kućanstvima. Također, u blizini Kičeva nalazi se pilana u kojoj ostaje oko 200 kilograma drvnom otpada dnevno, odnosno gotovo 4 tone mjesečno. Glavni motiv za pristupanje projektu je upravo velika potrošnja energije po stanovniku i visoka razina onečišćenja okoliša. Također, postoji velika vjerojatnost za realizaciju inicijative, odnosno za uštedu energije i proizvodnju „čiste“ energije.

Naše naselje – čisto naselje – bioenergetsko naselje

Slogan