Što je bioenergetsko naselje?

Bioenergetsko naselje je naselje, općina, ruralno područje ili zajednica koja proizvodi odnosno koristi većinu svoje energije iz lokalnih izvora – obnovljivih izvora energije, u prvom redu biomase. Energija dobivena iz šumske (drvne) i poljoprivredne biomase te otpada koristi se u bioenergetskom naselju za proizvodnju električne i toplinske energije, pri čemu se koristi niz različitih tehnologija za energetsko iskorištavanje biomase: peći na drvnu sječku, pelete ili cjepanice, toplane i sustavi područnog grijanja te kogeneracijska postrojenja. Proizvedena toplinska energija dobavlja se krajnjim potrošačima putem toplovoda koji obično povezuje zgrade u centru naselja. Planiranje i ugradnja tehnologija obnovljivih izvora energije često je popraćena i mjerama energetske učinkovitosti. Povećanje korištenja obnovljivih izvora energije donosi niz dobrobiti: jačanje lokalnog gospodarstva, smanjeni negativni utjecaji na okoliš u vidu smanjenja emisija stakleničkih plinova te smanjenja bio-otpada, smanjenje odljeva sredstava zbog kupovine fosilnih goriva odnosno uspostava lokalnih novčanih tokova, a u znatnom broju slučajeva i financijske uštede za krajnje korisnike.

Uključivanje i sudjelovanje širokog kruga lokalnih dionika i potrošača je ključno za uspjeh bioenergetskog naselja. U velikom broju slučajeva dobavljači biomase i potrošači energije postaju zajednički vlasnici instalacija i postrojenja te se brinu za održavanje i ispravan pogon. Ideja za razvijanje bioenergetskih naselja rodila se kroz inicijative građana (u prvom redu u Austriji, Danskoj, Njemačkoj te ostalim naprednim zemljama članicama EU) čiji je cilj bio doprinijeti uspostavi ekološki prihvatljivog energetskog sektora. Takvi koncepti razvijeni su u europskim regijama kao što je Jühnde u Njemačkoj, Güssing u Austriji i  Samsø u Danskoj te su uvelike doprinijeli razvoju i promociji bioenergetskih naselja. U navedenim zemljama trenutno postoji nekoliko stotina bioenergetskih naselja.

Koji su ciljevi uspostave bioenergetskog naselja?

Ne postoji službena definicija bioenergetskog naselja koja bi bila uključena u zakonodavni okvir. Međutim, nekoliko međunarodnih projekata i mreža opisuju ključne parametre bioenergetskog naselja:

  • Sirovina odnosno gorivo iz biomase se proizvodi lokalno i na održiv način
  • Opskrba električnom i toplinskom energijom iz lokalnih obnovljivih izvora energije u naselju zadovoljava potrebe odnosno potražnju za energijom
  • Potrošnja toplinske energije osigurava se iz lokalno proizvedene biomase ili drugih obnovljivih izvora energije
  • Poslovni model bioenergetskog naselja omogućava potrošačima te lokalnim poljoprivrednicima, šumovlasnicima i poduzetnicima  da budu zajednički vlasnici postrojenja
  • Uspostava bioenergetskog naselja temelji se na visokoj razini uključivanja i sudjelovanja javnosti